C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в единния портал за електронно правосъдие – РС Козлодуй

- Приложение 1 - Заявление за регистрация и създаване на личен потребителски профил

- Приложение 2 - Заявление за смяна на потребителско име на личен профил

- Приложение 3 - Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване

- Приложение 4 - Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване

- Приложение 5 - Заявление за прекратяване на достъп на трето лице (Заявлението се използва при искане за прекратяване на достъпа до електронно дело на трето лице, различно от заявителя. Такова заявление може да се подаде например, когато страна е сменила своя процесуален представител и желае да ограничи достъпа до делото за стария си представител)

Вътрешни правила за защита на личните данни прилагани в РС Козлодуй

Вътрешни правила - общо събрание
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за Национална база данни "Население"
Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за връчване на съдебни книжа по граждански дела
Вътрешни правила за работа с медиите
Вътрешни правила за възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, разноски на свидетели
Вътрешни правила за изплащане възнаграждения и разходи на съдебните преводачи с приложения

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация