C C C C A+ A A- X

Съобщение

22 юли 2020

Становище на РС Козлодуй във връзка с опимизация на съдебната карта по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС"

Становище на община Козлодуй

Становище на Общински съвет Козлодуй

Становище на Адвокатски съвет Враца

Становище на "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Становище от Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"

Становище на РУ АЕЦ -КОЗЛОДУЙ при ОДМВР - Враца

Становище на РУ - КОЗЛОДУЙ

Становище на община Хайредин

Становище на В. Митов - нотариус


Банкова сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и и съдебни служители


Считано от 02.04.2020г. до 13.04.2020г. съгласно Решение по протокол № 11 от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 31.03.2020г., РС Козлодуй ще издава свидетелства за съдимост, както по електронен път, така и на хартиен носител на принципа „едно гише”


Заповед № РД - 25/27.03.2020г. допълваща ЗАПОВЕД № РД -  23/16.03.2020г


Съгласно Чл. 5. (1) от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. обн. брой: ДВ бр.28, от 24.3.2020г.

 Считано от 13.03.2020г. спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.


За периода от 16 март 2020 година до 13 април 2020 година подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път.

За периода от 16 март 2020 година до 13 април 2020 година справките по дела се извършват САМО на телефон 0973/89675, или по електронен път на адрес rskozlodui@abv.bg

За периода от 16 март 2020 година до 13 април 2020 година се ЗАБРАНЯВА достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1 и 2.


ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020  г. относно организация на работа в съдилищата


ЗАПОВЕД № РД -  23/16.03.2020 година - РС Козлодуй по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение - организация на работа на РС Козлодуй


График за дежурства:

Съдебно изпълнителна служба

Дежурства ДСИ - М. Димитрова

От понеделник до четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.

Петък от 10.00ч. до 12.00ч.

Справки по изп. дела всяка сряда от 09.00ч. до 16.00ч. на

тел. 0973/8-03-54

Дати: 18.03, 25.03, 01.04, 08.04.

Взимане на извлечения от Банка - четвъртък

Дати: 19.03, 26.03, 02.04, 09.04.

Превод на суми

петък на дати: 20.03., 27.03., 03.04, 10.04

Дежурства Е. Декова секретар СИС

Сряда от 08.00ч. до 17.00ч.

Четвъртък от 09.00ч. до 17.00ч.

Петък от 08.00ч. до 12.00ч.

Съдия по вписванията:

Всеки ден от 13,00 до 15,00 часа

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация